Mindfulness - AGON Life

Life
İçeriğe git
Detaylar
Mindfulness Nedir?

Mindfulness, dikkati toplamak için özel ve belirli bir yoldur. Bireyin deneyimlediği durum, duygu ve eyleme amaçlı olarak farkındalığı taşıdığı zihinsel bir beceridir. Devamlı ve kesintisiz dikkat ve tepkisiz olarak neyi deneyimlediğimiz fark ederek duyusal-algısal deneyimlere, duygu ve düşüncelere uygulanabilir. Birey, bilincinin tamamen odaklı ve andaki varlığını fark eder. Bilincin kontrolü yani farkındalık, dürtüsel tepkileri düşünceli yanıtlara çevirmekte alan yaratır. Bu mental ( zihinsel) odaklanma aracılığıyla yapılır.

Mental Odaklanma olmadan = UYARICI => TEPKİ
Mental Odaklanma ile             = UYARICI  => FARKINDALIK => Y ANIT

Dikkati, öğrenmeyi, duygusal düzenlemeleri, empati ve çatışma çözümünü geliştirecek bu alana yeni ve daha akıllıca yanıtlarla olanak tanımada yardımcı oluyoruz.

.
Farkındalık Temelli Stres Azaltıcı Programın doğuşu ve tarihçesi :

Budizmin temel öğretilerinden biri olan farkındalık kavramı İngilizce’ye yirminci yüzyılın başlarında, Ortaçağ Budizmi’nin kutsal dili Pali’den Mindfulness olarak tercüme edilmiştir). Mindfulness olarak çevrilen Sati kelimesi uyanıklığın, haberdar olma halinin, dikkatin arttığı ve devamlı bir hatırlama durumunun eşlik ettiği, içinde bulunulan anın farkında olma deneyimini işaret eder. 60’lı yıllarda Batı toplumlarında Budizmin bir ilgi odağı haline gelmesi ve bu dini öğretiye ait meditatif egzersizlerin bir psikolojik rahatlama metodu olarak yaygınlaşması araştırmacıları öğretinin kavramlarına yönelik bilimsel çalışmalara yönlendirmiştir. 80’li yıllarda kavram diğer bir alt elementi olan Kabullenme terimi ile birlikte bilimsel terminolojiye girmiş, bu kavramları temel alan bilimsel çalışmalar sonucu birçok psikoterapi ekolü geliştirilmiş ve bu ekollerden olan Acceptance and Commitment Therapy (Kabullenme ve Kararlılık) kanıta dayalı bir terapi yöntemi olarak kabul edilmiştir . Kavramın psikolojik süreçlerdeki etkisi üzerine çalışmalar yapan Jon Kabat-Zinn Farkındalık Temelli Stres Azaltma Programı’nı (Mindfulness-based stress reduction program) geliştirmiştir .  Mistik bir öğretinin temel kavramları olarak bilimsel literatür içinde, üçüncü kuşak bilişsel terapilerin önemli dayanakları haline gelen kavramların, bu konuda zengin tarihsel kaynaklara sahip olan ülkemiz ruh sağlığı araştırmacıları tarafından gerektiği ilgiyi göreceğini tahmin etmekteyiz.
Farkındalık tıpta, psikolojide, eğitimde, ilintili alanlarda ve şimdi de iş hayatında  başarılı katkısı olan büyük bir etken olmaya başlamıştır.
40 yıllık araştırma ve daha da yeni olarak beyin bilimi, farkındalığın kullanılmasının desteklenmesi için adeta zoraki kanıt sunmaktadır. Çalışma hayatında kullanılması akıl sağlığı, içsel ve kişiler arası ilişkileri geliştirme yoluyla şirketlerin, kurumların kümülatif başarısında inanılmaz bir potansiyele sahiptir.

Faydaları Nedir? - FARKINDALIK

Daha iyi odaklanma ve konsantrasyon
Artmış sükûnet / sakinlik duygusu/ hissi
Azalmış stres ve kaygı
Gelişmiş sağlık
Yükselmiş benlik farkındalığı
Zor duygularla başa çıkma becerisi
Becerikli yanıtlar/dönütler
Yükselmiş empati ve diğerlerini anlama duygusu
Doğal çatışma çözümü becerilerinin gelişmesi
Şiddet eğilimini ve şiddeti önleme
Problemi kişilerle başa çıkma
Kendinin farkına varma ve zihin kontrolü
Etki-Tepki sürecini yönetme
Verimli çalışma
Yapabilirlik ve becerilerinin farkına varma
Kendi kendinin koçu olma
Hayattan Örnek

‘’Zamanınız kısıtlı, bu yüzden başkalarının hayatını yaşayarak onu harcamayın. Başkalarının düşüncelerinin sonuçlarıyla yaşama dogmasına takılıp kalmayın. Başka insanların fikirlerinin gürültüsünün kendi kalbinizin sesini duymanızı engellemesine izin vermeyin. Ve en önemlisi kalbinizin ve sezgilerinizin yolundan gidecek cesarete sahip olun. Kalbiniz ve sezgileriniz ne yapmak istediğinizi bilirler. Bunun dışındaki herşey ikinci planda”
– Steve JOBS
Eğitim
Mindfulness ve Farkındalık

Yüz yüze veya uzak bağlantı ile verilebilecek şekilde....

Ders 1 : Duygular/Kum Torbası. Sesin Farkındalığı
Ders 2 : Tepkiye karşı Yanıt. Nefes 1 – Çapa
Ders 3 : Sadece Benimle İlgili Değil; BİZ. Duyguların Farkındalığı
Ders 4 : Düşünceler
Ders 5 : Öcü Masalı Nefes 2- Sayma
Ders 6 : Hoş / Nahoş
Ders 7 : Farkında Yeme
Ders 8 : Ormandaki Ağaçlar; Başkaları ile Bağlantıya Geçme
Ders 9 : Geçmiş /Şimdi /Gelecek
Ders 10 : Nefes 3 – Ve daha fazlası
Ders 11 : Misafir Evi; Bedeni Tarama
Ders 12 : İyinin içine Çekilmek; Şeyleri Sevme
Ders 13 : Yargı; Beden Farkındalığı
Ders 14 : Farkında Yürüme
Ders 15 : Önce Kendine Yardım Et : Öz-şefkat, Kendinin Duygularının Farkında Olma
Ders 16 : Olmasına İzin Vermek ; Duyum ve Hislerin Farkındalığı
Ders 17 : Konuşmada Farkındalık
Ders 18 : Şükran ve Minnet
14. ve 17. Dersler katılımcılarla yazılı olarak paylaşılacaktır. Kalan 16 ders, haftada 2 kere 40 dakikalık buluşmalarla, 8 haftalık MBSR (Mindfulness Temelli Stres Azaltma ) Programı olarak yürütülecektir.

Agon Life
Tüm hakları saklıdır 2006 - 2024
İçeriğe dön